yükleniyor

2024 Yılı Lisans ve Yetkilendirme Ücretleri?

2024 Yılı Lisans ve Yetkilendirme Ücretleri*

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği ile Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 8/3, 14/3 ve 14/4 maddeleri ile Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğinin 12/5 ve 15/4 maddeleri gereğince; uydu, kablolu ve internet yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak, Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanmakta ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanarak, geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42. maddesine göre tahsil edilmektedir.

2023 yılı için değerleme oranı, % 58,46 (ellisekiz virgül kırkaltı) olarak belirlenmiş olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazetede 554 sıra no ile yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile platform ve altyapı işletmecileri 2024 yılı için ödeyeceği uydu, kablolu, internet yayın lisans ücretleri, platform ve altyapı işletmecisi yayın iletim yetkilendirme ücretleri, yeniden değerleme oranı olan % 58,46 oranında artırılmış bulunmaktadır.

Artırım sonrası belirlenen uydu, kablolu ve internet yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri aşağıda yer almaktadır:

UYDU YAYINLARI İÇİN:

(1) Uydu ortamından yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2024 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık uydu yayın lisans ücretleri;

    a) Uydu Yayın Lisans Ücretleri;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

    240.181,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

 2.401.815,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

    571.828,00

 

(2) 2024 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri;

    a) Platform işletmecileri için:  1.143.436,00-TL+ (Abone sayısı x 4,573499)-TL

    b) Altyapı işletmecileri için:  2.858.485,00-TL

olarak belirlenmiştir.

KABLOLU YAYINLAR İÇİN:

(1) Kablolu ortamdan yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2024 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık yayın lisans ücretleri;

    a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

   22.926,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

 229.258,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

   114.413,00

 

    b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

   34.400,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

 343.240,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

   171.523,00

 

    c) Çok il’e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

   240.181,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

2.401.815,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

   571.828,00

 

 (2) 2024 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri

      a) Platform işletmecileri için:  1.143.436,00-TL+ (Abone sayısı x 4,573499)-TL

      b) Altyapı işletmecileri için:  2.858.485,00-TL

olarak belirlenmiştir.

İNTERNET YAYINLARI İÇİN:

(1) İnternet ortamından yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluların 2024 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık yayın lisans ücretleri;

    a) İnternet Yayın Lisans Ücretleri;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-İnternet radyo yayın hizmetleri için:

       64.352,00

2-İnternet televizyon yayın hizmetleri için:

      643.517,00

3-İnternet isteğe bağlı yayın hizmetleri için:

      643.517,00

 
(2) 2024 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak internet yayın yetkilendirme ücretleri

İnternet Platform işletmecileri için:         643.517,00-TL

olarak belirlenmiştir.


VERİCİ TESİS VE İŞLETİM ŞİRKETİ YAYIN İLETİM YETKİSİ İÇİN:

2024 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yetkilendirme ücreti

Verici tesis ve işletmecisi için:           4.918.522,50-TL

olarak belirlenmiştir.

  

 * Üst Kurulun 28.12.2023 tarih ve 2023/51 sayılı toplantısında alınan 2 ve 3 no.lu kararlar kapsamında yayımlanmıştır.

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

Telefon
WhatsApp
X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!