yükleniyor

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınlarını İnternet Ortamından

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından müştereken hazırlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik 01 Ağustos 2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

İnternet ortamından yayın lisans ücretlerini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bilkent Plaza Şubesi nezdindeki 999999-5588 no.lu hesap numarasına veya lisans ücreti başka bir bankadan yatırılacak veya internet bankacılığı ile EFT yapılacak ise “TR 46 0001 00176200 9999 9955 88”  IBAN nolu Üst Kurul hesabına yatırabilmektedir.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri aşağıda sunulmaktadır.

 

İNTERNET ORTAMINDAN RD, TV ve İBYH YAYIN LİSANS ÜCRETLERİ

İnternet ortamından yayın hizmetlerini fiili olarak sunan gerçek veya tüzel kişiler için;

Diğer ortamlardan yayın lisansı ve/veya geçici yayın hakkı bulunmayan kuruluşlar ile diğer ortamlardan yayın lisansı ve/veya geçici yayın hakkı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların mevcut yayınları dışında internet ortamından sunacakları yayınlara ilişkin internet yayın lisansı alınması sürecinde;

Anılan Yönetmelik uyarınca internet ortamından yayın lisans başvurusunda bulunulması, başvuru talebini içeren dilekçe, eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde üç ay süresince yayınlara devam edilebilecektir.  

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerinin sunumuna devam edilebilecektir. 

 

İnternet RD Yayın Lisans Ücreti                      : 10.000 TL

İnternet RD 3 Aylık Lisans Ücreti                    : 250 TL

İnternet RD İlave Ek 3 Aylık Lisans Ücreti       : 250 TL

 

İnternet TV Yayın Lisans Ücreti                      : 100.000 TL

İnternet TV 3 Aylık Lisans Ücreti                    : 2.500 TL

İnternet TV İlave Ek 3 Aylık Lisans Ücreti       : 2.500 TL

 

İnternet İBYH Yayın Lisans Ücreti                   : 100.000 TL

İnternet İBYH 3 Aylık Lisans Ücreti                 : 2.500 TL

İnternet İBYH İlave Ek 3 Aylık Lisans Ücreti   : 2.500 TL

 

İşlemleri tamamlanarak internet ortamından yayın lisansı verilen kuruluşların, internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulundukları tarihten itibaren geçen süre internet ortamından yayın lisansı sürelerinden mahsup edilir.

İnternet ortamından yayın lisans ücreti peşin veya 10 taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmesi durumunda birinci taksit lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla, altı taksit miktarı tutarında tedavüldeki Türk parası cinsinden nakdi teminat veya Üst Kurala muhatap düzenlenmiş ve Üst Kurul tarafından belirlenen örneğe uygun on yıl süreli banka teminat mektubu sunmak zorundadır.

 

İNTERNET ORTAMINDAN YAYIN İLETİM YETKİLENDİRME ÜCRETİ

 

İnternet Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti                        : 100.000 TL

İnternet 3 Aylık Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti              : 25.000 TL

İnternet İlave Ek 3 Aylık Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti : 25.000 TL

 

İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti, peşin veya yayın iletim yetkisi verilmesini müteakip altı ay içerisinde eşit taksitlerle ödenebilir. İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücretinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, birinci taksiti yayın iletim yetkisi verilmesinden önce ödenmesi koşuluyla, dört taksit miktarı tutarında tedavüldeki Türk parası cinsinden nakdi teminat veya Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Üst Kurul tarafından belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulması zorunludur.

İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti takvim yılı esasına göre belirlenir. Yıl içinde yayın iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme ücreti yılın kalan kısmı için kıst olarak hesaplanır.

Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için belirlenen örneğe uygun on yıl süreli banka teminat mektubu için tıklayınız.

Platform işletmecisi kuruluşlar için belirlenen örneğe uygun on yıl süreli banka teminat mektubu için tıklayınız

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!